image ۳۳۴ بازدید شهریور, ۱۳۹۷ تصویر, نکته اخلاقی

با خراب بودن سیبی درون یڪ جعبه، تمام سیب‌ها را دور نمی‌ریزند!!

اگر در میان آدم‌ها یک نفر پیدا شد ڪه قدر خوبی‌هایت را ندانست، خوبی‌هایت را برای دیگران قـطع نکن وآن یڪ نفر را ڪنار بگذار…

اشتراک گذاری :
برچسب ها