image ۲۷۰ بازدید مرداد, ۱۳۹۷ اخبار مؤسسه

❇️ شهید محسن حججی:

🌺 همہ مے‌گویند: خوش‌به‌حال فلانے شهیـد شد…

✨ اما هیچ ڪس حواسش نیست ڪه فلانے برای شهیـد شدن، شهیـد بودن را یاد گـرفت…

اشتراک گذاری :