image ۲۴۸ بازدید مرداد, ۱۳۹۷ اخبار مؤسسه

⚠️ وقتی با همسرت دعوات میشه، برای اینکه پیروز میدون باشی از عیب‌ها و کاستی‌های همسرت حرفی به میون نیار‼️

🧕🏻 خانمی می‌گفت: متأسفانه بیماری صرع دارم و شوهرم با علم به اینکه من همچین مشکلی دارم باهام ازدواج کرد؛ بعد از ازدواج هر وقت بحثمون میشد بهم می‌گفت مریض و خیلی عذابم می‌داد…

🚫 این رفتارها اصلا درست نیست 🚫

❎ کسی که این کارو می‌کنه فقط داره خودشو از چشم همسرش میندازه؛ علاوه بر این، این کار اثر بدی بر روح و روان همسرش داره…

اشتراک گذاری :