image ۵۳ بازدید خرداد, ۱۳۹۹ کلاس قرآن مجازی, مسابقه تدبری در قرآن, یک آیه یک دنیا معرفت

پوستر شماره ۳۰

پیام‌های آیه‌ی ۷۰ سوره‌ی احزاب:

۱- ادّعای مسلمانی، تکلیف‌آفرین است –> (یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا…).

۲- بین مسلمانی تا تقوا، فرق بسیار است. مسلمانی، ادّعای ایمان است امّا تقوا، ایمان عملی است؛ یعنی اثبات مسلمانی در عمل –> (یا ایّها الّذین آمنوا اتّقوا).

۳- تقوا یعنی ترس از عذاب خداوند که باعث پرهیز از نافرمانی او می‌شود –> (اتّقوا الله و…).

۴- سکوت مؤمن در همه جا، جایز نیست. نمی‌توان به بهانه‌ی تقیّه‌ در همه‌جا سکوت کرد. گاهی تقوای واقعی در سخن گفتن است –> (اتّقوا الله و قولوا).

۵- کلام انسان متّقی یا مؤمن واقعی، باید محکم و خلل‌ناپذیر باشد. تمام انبیاء و اولیای الهی، این‌گونه بوده‌اند –> (قولوا قولا سدیدا).

۶- مؤمن واقعی، هم موّظف است خود را از نافرمانی خداوند باز دارد –> (اتّقوا الله)، و هم وظیفه دارد با دیگران نیز در این زمینه، با زبانی بازدارنده سخن بگوید –> (و قولوا قولا سدیدا). بنابراین نصیحت کردن و سخن گفتن، به گونه‌ای که دیگران را از نافرمانیِ خداوند، باز ندارد، بیانِ مؤمنانه و تقوامدارانه محسوب نمی‌شود. وظیفه‌ی اصلی تمام پیامبران الهی هم، هشدار و انذار بوده است؛ یعنی برحذر داشتن از گناه!

مجمع حافظان قرآن کریم کاشمر

اشتراک گذاری :
برچسب ها