image ۳۳ بازدید خرداد, ۱۳۹۹ کلاس قرآن مجازی, مسابقه تدبری در قرآن, یک آیه یک دنیا معرفت

پوستر شماره ۲۹

پیام‌های آیه‌ی ۲۶ سوره‌ی اعراف:

۱- مخاطب قرآن، فقط مسلمانان نیستند بلکه تمام بنی‌آدم هستند. بنابراین قرآن برای هدایت تمام جامعه‌ی بشری نازل گردیده است –> (یا بنی‌آدم…).

۲- نه تنها مؤمنان و مسلمانان، بلکه همه‌ی انسان‌ها تا انتهای هستی، پوشیده ماندن را از خدا گرفته‌اند؛ پس هر که پوشیده نباشد، خدایی نیست –> (یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم).

۳- لباس حتّی نوع دنیایی آن، هدیه‌ای آسمانی است و در آسمانی بودن آن نباید شک کرد –> (قد أنزلنا).

۴- اگر لباس پوشیدن، جنبه‌ی خدایی داشته باشد، اهمّیّت لباس، قابل توجّه است –> (لباس).

۵- لباس باید بپوشاند. گاهی ما لباس می‌پوشیم، امّا لباس، ما را نمی‌پوشاند –> (یواری).

۶- بدی‌ها و زشتی‌هایی که باید با لباس پوشیده شود، یکی دوتا نیست –> (سواتکم: جمع است، نه مفرد).

۷- لباس قبل از این که زیبا باشد، باید پوشاننده‌ی زشتی‌ها باشد –> (یواری سواتکم -> ریشا).

۸- اگر لباس، عیب‌ها را بپوشاند، زینت محسوب خواهد شد –> (یواری سواتکم -> ریشا). مردان محجوب و زنان محجّبه، زیبایی عجیبی دارند. امّا این زیبایی برای آن‌ها خطرناک نیست؛ چون به قداست و احترام آن‌ها می‌افزاید و برعکس، مردان و زنان بی‌حجاب از این زیبایی محرومند و آنچه آن‌ها دارند، جاذبه‌ی جنسی است، نه زیبایی!

ای زن به تو از فاطمه(س) این‌گونه خطاب است                      ارزنده‌ترین زینتِ زن، حفظ حجاب است

۹- مانند جسم، روحیّات و رفتار ما هم لباس می‌خواهد؛ لباسی که زشتی‌هایش را بپوشاند، زبان و افکار و کردار ما را زینت بدهد؛ و آن لباس، لباسِ تقواست. اگر لباس بدن، مانع رو شدن زشتی‌ها و محافظِ بدن از رسیدن آسیب‌ها است، تقوا نیز چنین عملکردی دارد. با ایستادن جلوی چراغ قرمز، هم متخلّف شناخته نمی‌شویم و هم از تصادف، آسیب نمی‌بینیم. و تقوا یعنی ایستادن در هر جایی که خداوند، چراغ قرمز قرار داده است –> (لباس التّقوى).

۱۰- هر چند لباس جسم، بسیار مهم است، اما لباس روح، اصلا با آن قابل مقایسه نیست –> (ذلک خیر).

۱۱- لباس تقوا خوب نیست؛ بهتر است از هر خوبی –> (خیر).

۱۲- این که انسان باید لباس داشته باشد و لباس او هدیه‌ای آسمانی است، یکی از نشانه‌های خداوند است، یعنی نشان می‌دهد که خلقت انسان با سایر حیوانات، متفاوت است؛ پس در خلقت او هدفی متفاوت بوده و مرتبه‌ی او بالاتر است. یافتن همین هدف و مرتبه، انسان را به سمت شناخت خداوند سوق می‌دهد –> (ذلک من آیات الله).

۱۳- همه‌ی نشانه‌ها برای پند گرفتن است، امّا دریغ و درد، که همه پند نمی‌گیرند. به فرمایش مولا علی(ع): «ما أکثر العبر و أقلّ الاعتبار»؛ یعنی: «چه قدر زیاد است عبرت‌ها و چه کم است عبرت گرفتن‌ها»! –> (لعلّهم یذّکّرون).

مجمع حافظان قرآن کریم کاشمر

اشتراک گذاری :