image ۵۶ بازدید خرداد, ۱۳۹۹ کلاس قرآن مجازی, مسابقه تدبری در قرآن, یک آیه یک دنیا معرفت

پوستر شماره ۱۸

پیام‌های آیه‎‌ی ۳ سوره‌ی بقره:

۱- تقوا و متّقی بودن، نه زن می‌شناسد و نه مرد، نه عرب و نه عجم –> (الّذین). دلیل این که اسلام در برابر همه‌ی اختلافاتِ نژادی برنده بوده و هست، این است که ملاک آن تقواست –> (انّ اکرمکم عند الله اتقاکم).

۲- اوّلین قدم در تقوا، ایمان است –> (للمتّقین(۲) الّذین یؤمنون). به عبارت دیگر، اوّلین شرط برای این‌که انسان به صف متّقین بپیوندد، این است که به وجود آن‌چه نمی‌بیند و حس نمی‌کند، ایمان داشته باشد و بپذیرد غیر از عالَم محسوسات، عالَمی دیگر هم هست. البتّه باید توجّه داشت که ایمان به غیب، با دانستن غیب فرق می‌کند –> (الّذین یؤمنون بالغیب).

۳- آرامش، فقط با ایمان ایجاد می‌شود، نه چیز دیگر –> (ایمان، از ریشه‌ی «اَمَنَ» به معنی «در امان قرار دادن خود»).

۴- ایمان، باید تداوم داشته باشد؛ یکباره نیست –> (یؤمنون: فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد).

۵- اوّلین قدم بعد از ایمان آوردن، برپایی فرهنگ نماز است –> (یقیمون الصّلاه).

۶- انسان باید در برپایی نماز، استمرار و تداوم داشته باشد –> (یقیمون: فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد).

۷- ما موظّف نیستیم از همه‌ی آن‌چه به ما روزی داده شده، انفاق کنیم. باید در آن، حقّی معلوم قرار دهیم «للسّائل و المحروم»، امّا این حقِّ معلوم، می‌تواند تمام مال ما را نیز در بر بگیرد –> (ممَّا).

۸- ما اجازه نداریم از آن‌چه روزیِ ما نیست، انفاق کنیم –> (ممّا رزقناهم).

۹- قبل از آن که چیزی را انفاق کنیم، آن چیز به حساب ما واریز شده است –> (رزقناهم: فعل ماضی/ ینفقون: فعل مضارع؛ پس فعل «رزقناهم» قبل از فعل «ینفقون» اتفاق افتاده است).

۱۰- مؤمن باید دست به جیب باشد –> (ممّا رزقناهم ینفقون). این طور نباشد که:

به دیناری چو خر در گل بمانند                       و گر الحمد خواهی، صد بخوانند!

۱۱- فرهنگ، بر اقتصاد مقدّم است. می‌توان با فرهنگ، اقتصاد را مدیریّت کرد امّا نمی‌شود با اقتصاد، فرهنگ را اداره نمود –> (اوّل: «یقیمون الصَّلاه» بعد: «ممّا رزقناهم ینفقون»).

مجمع حافظان قرآن کریم کاشمر

اشتراک گذاری :
برچسب ها