272 بازدید بهمن, ۱۳۹۷ آخرالزمان, تلنگر, روشنگری

بر خلاف تصور عموم که نیت و سخنان خود را جزو عمل نمی دانند، نیت عملی است که با مغز، و سخن عملی است که با زبان انجام می گیرد، و به احتمال بسیار این که شعار زرتشت (پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک) از زبان هیچ معصومی به صورت جداگانه بیان نشده است، به این دلیل باشد که پندار نیک و گفتار نیک، جزئی از کردار نیک اند. یکی از چیزهایی که مردم عمل حساب نمی کنند اما در جاهای بسیاری از قرآن نسبت به آن تذکر داده شده و بر ثبت آن تاکید شده است (سَنَکتُبُ ما قالوا: آیه ۱۸۱ سوره آل عمران)، اعمالِ زبان است که اتفاقا در آخرالزمان و به ویژه در عصر ارتباطات، بخش اعظم گناهان ما مربوط به آن است، و این تصور اشتباه باعث می شود مردم آخرالزمان، گناه بیشتری مرتکب بشوند. هم چنین منظور از اعمال زبان می تواند سخنان شفاهی انسان باشد، متن نامه های مکتوب را شامل شود، تایپ و انتشار پیامی در فضای مجازی باشد و یا… .

۰
اشتراک گذاری :
برچسب ها