image ۲۵ بازدید خرداد, ۱۳۹۹ آخرالزمان, روشنگری, نکته اخلاقی

در قدیم می گفتند «نیمه ی مردانه ی زن» و «نیمه ی زنانه ی مرد» (با نام‌های «آنیما» و «آنیموس»)؛ یعنی در مرد، احساساتی زنانه هست تا حدودی، و در وجود زن، احساساتی مردانه وجود دارد تا حدودی. اگر این نباشد که زن و مرد نمی‌توانند یکدیگر را درک کنند. زن می داند که مرد، اعصابش زودتر به هم می‌ریزد و مرد می‌داند که زن، زودتر احساساتی می شود. حالا معتادان مسائل جنسی، اگر به یکی از این خصوصیات، بیش از حد توجه کنند و اهمیت بدهند، گمان می‌کنند که به جنس مخالف خود نزدیک‌ترند و حتی شاید به جنسیت خود اعتراض هم بکنند. (نزدیک شدن زن به مرد و مرد به زن، از نشانه های آخرالزمان معرفی شده است که مدت هاست این نشانه در جامعه، زمینه‌هایی پیدا کرده است).

اشتراک گذاری :
برچسب ها