image ۵۸۸ بازدید شهریور, ۱۳۹۷ محرم

امام حسین با عده کم همه چیزش را فداى اسلام کرد؛ مقابل یک امپراتورى بزرگ ایستاد و «نه» گفت؛ هر روز باید در هر جا این «نه» محفوظ بماند و این مجالسى که هست مجالسى است که دنبال همین است که این «نه» را محفوظ بدارد. بچه‌ها و جوان‌هاى ما خیال نکنند که مسأله، مسأله «ملتِ گریه» است! این را دیگران القا کردند به شماها که بگویید «ملتِ گریه»! آنها از همین گریه‏‌ها مى‌ترسند، براى اینکه گریه‏‌اى است که گریه بر مظلوم است؛ فریاد مقابل ظالم است. دسته‏‌هایى که بیرون مى‏‌آیند، مقابل ظالم قیام کرده‏‌اند. این‌ها را باید حفظ کنید. این‌ها شعائر مذهبى ماست که باید حفظ بشود. این‌ها یک شعائر سیاسى است که باید حفظ بشود. بازیتان ندهند این قلم‌فرساها!
مسأله، مسأله گریه نیست. مسأله، مسأله تباکى نیست. مسأله، مسأله سیاسى است که ائمه ما با همان دید الهى که داشتند، می‌خواستند که این ملت‌ها را با هم بسیج کنند، این‌ها را یکپارچه کنند تا آسیب‏‌پذیر نباشند.

صحیفه امام، ج‏۱۰، ص۳۱۶
صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۲۳

اشتراک گذاری :
برچسب ها