۳۴ بازدید خرداد, ۱۳۹۹ تلنگر, نکته اخلاقی

غصه وارث نخورید؛ برایتان پیدا می شود!!

غم تقسیم مال را هم نخورید؛ زودتر از آن چه تصور کنید، فرمول هایش را به دست می‌آورند!!

افسوس مالی را هم که به جا می ماند، نخورید؛ ناخورده نمی ماند!!

تنها و تنها، غصه خودتان را بخورید…!

اشتراک گذاری :
برچسب ها