۷۹ بازدید فروردین, ۱۳۹۹ تلنگر, قرآن و عترت

خداوند نظام هستی را طوری طراحی کرده است که هر عملی، عکس العملی متناسب با خودش داشته باشد. عکس العمل نفاق، عذاب الیم است؛ و عذابی را که خداوند بزرگ (عَذابٌ عَظیمٌ) یا دردناک (عَذابٌ اَلیمٌ) معرفی کند، مشخص است که بر سر انسان چه خواهد آورد. عبارت «بِما کانوا یَکذِبونَ» در اواخر آیه ۱۰ سوره بقره، ثابت می کند هیچ عذابی بی دلیل نصیب ما نمی شود. در اصل، ما با اعمال خود، عذاب را شامل حال خودمان می کنیم. (فی قُلوبِهِم مَرَضٌ فَزادَهُمُ ا..ّ.ُ مَرَضاً وَ لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ بِما کانُوا یَکذِبونَ)

اشتراک گذاری :
برچسب ها