۵۱ بازدید بهمن, ۱۳۹۸ امام خمینی(ره), نکته اخلاقی

تا محبّت دنیا و زخارف آن در قلب است، عیوب آن محتجب (و پنهان) است؛ زیرا که پردۀ محبّت ضخیم ترین حجاب‌ها است ، چنان‌چه گفته‌اند: “حُبُّ الشَّی‌ءِ یُعمِی وَ یُصِمُّ”؛ – علاقه و حبّ به چیزی محبّ را کور و کر می‌کند. آن روزی خدای تعالی عیب‌های آن را به ما بفهماند، و درد و درمان را به ما ارائه دهد که قلب را از محبّت دنیا تهی و از سرخ و زرد آن اعراض کنیم. پس چون این حجاب غلیظ خرق شد (پاره شده) عیب‌هایی که به صورت خوبی و نیکویی و جمال خودنمایی کرده بود، از پرده بیرون افتد و چون انسان درد و درمان را فهمید، راه سلوک بر او روشن شود و طریق اصلاح برای او آسان گردد.

[امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۳، ص ۳۰۸]

اشتراک گذاری :
برچسب ها