video ۴۷۹ بازدید مهر, ۱۳۹۷ استاد پناهیان

سخنرانی زیبا استاد پناهیان در مورد عمل کردن…

“با کم شروع کن”

اشتراک گذاری :
برچسب ها