234 بازدید بهمن, ۱۳۹۷ آخرالزمان, تلنگر

اگر انسان دوربین های خداوند را ببیند، در هیچ صحنه ای و در هیچ خلوتگاهی خطا نخواهد کرد. خداوند بارها در جای جای قرآن کریم بر “بصیر” بودن خود تاکید نموده اما عجیب است در جامعه امروز و با اختراع دوربین های پیشرفته و با این سطح از امکانات، به جای این که بصیر بودن خداوند برای ما بهتر ثابت شود و باورمان نسبت به آن عمیق تر شود، باعث شده فراموش کنیم خداوند دوربین های بیشتر و دقیق تری در همه جا دارد؛ دوربین هایی که از نظر پیشرفته بودن و سطح امکانات، اصلا قابل مقایسه با دوربین های ساخته بشر نیست…

۰
اشتراک گذاری :
برچسب ها