۱۹۷ بازدید تیر, ۱۳۹۸ تلنگر, قرآن و عترت

خداوند از آن گونه هشداردهندگانی نیست که نسبت به نافرمانیِ خود اخطار بدهد ولی پیگیری نکند. یکسره مراقب ماست که اگر عمل نکنیم، ثبت کند و ضمن پیامدِ دنیایی که از نافرمانیِ خود می بینیم، برای قیامت هم علیه ما شاهد و مدرک داشته باشد. (وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذی تَساءَلونَ بِهِ وَ الاَرحامَ اِنَّ اللهَ کانَ عَلَیکُم رَقیباً: آیه ۱ نساء)

اشتراک گذاری :
برچسب ها