شما می‌توانید از طریق درگاه بانکی زیر با کلیه کارت‌های عضو شبکه شتاب با داشتن رمز دوم کارت خود، تیم فعال و جوان رویین دژ را در جهت بهبود و

پیشرفت عملکرد خود در فعالیت‌های فرهنگی حمایت کنید.

همچنین می‌توانید از شماره کارت و یا شماره حساب این مؤسسه، برای واریز مبلغ مورد نظر خود استفاده نمایید:

شماره کارت نزد بانک تجارت: ۸۸۲۳ ۱۵۳۳ ۸۳۱۱ ۵۸۵۹

شماره حساب نزد بانک تجارت: ۳۳۲۹۵۶۳۱۴۵

«به نام محمد راستگو»

فرم حمایت از ما

تومان