۱۷۵ بازدید مرداد, ۱۳۹۸ تلنگر, نکته اخلاقی

هرگاه خواستیم درباره دیگران قضاوت کنیم یا نظر بدهیم، حواس مان باشد که:

«بهترین راه قضاوت درباره دیگران، بررسی قضاوت های او درباره دیگران است.»

اشتراک گذاری :
برچسب ها