۲۰۱ بازدید مرداد, ۱۳۹۸ آخرالزمان, تلنگر, قرآن و عترت, همسرانه

متاسفانه بلوغ ازدواج را مردم جامعه ما صرفاً جسمی، جنسی و سِنی و یا حداکثر، اقتصادی می دانند؛ در صورتی که بلوغ اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی بر همه این ها مقدم است و در هیچ جمله از قرآن نیز شرط بلوغ جسمی، جنسی، سِنی و حتی اقتصادی (به تنهایی) برای ازدواج نیامده است. فرموده است «بلوغ ازدواج» و چهار شرط قرار داده که از آن ها نمی توان عبور کرد:
۱) کافر نبودن فرد مقابل
۲) مشرک نبودن فرد مقابل،
۳)زناکار نبودن فرد مقابل
۴) اهل رابطه پنهانی با نامحرم نبودن فرد مقابل.

(اگر از این چهار شرط عبور کنید و شما مومن باشید، همسرتان بر شما شرعی نیست.)

اشتراک گذاری :
برچسب ها