اطلاعات تماس

آدرس دفتر مؤسسه: خراسان رضوی،‌ شهرستان کاشمر، خیابان فاطمیه، دارالقرآن محتشمی
شماره تماس تلفن دفتر ۰۹۱۰۵۷۷۴۷۷۵ فکس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
آدرس ایمیل و پشتیبانی ایمیل info@rooyindezh.ir پشتیبانی سایت https://t.me/rooyindezh_admin
جزییات دیگر آدرس سایت www.rooyindezh.ir

فرم تماس با ما