۱۸۲ بازدید مرداد, ۱۳۹۸ شبهات

بگذارید مثالی در این باره بزنیم (البته قبل از آن، از ذکر این مثال عذرخواهی نموده اما شاید این مثال، بهترین موردی باشد که می توان در این زمینه ذکر کرد):

اگر صاحب باغی سگ خود را پشت درب باغ که سه متر عرض دارد، با زنجیری به شعاع ۲ متر بست و تنها یک متر از آن سه متر را برای عبور خانواده خود باقی گذاشت، معنایش این نیست که صاحب باغ چون میدانِ بیشتری به آن حیوان داده است، سگ خود را بیشتر از خانواده خود می‌خواهد!

حالا اگر سگ، پاچه فرزندِ کوچکِ صاحبِ باغ را در هنگام عبور گاز بگیرد، صاحب باغ می‌تواند طول زنجیر سگ را به یک متر کاهش دهد و این اختیار با صاحب باغ است. خداوند نیز نسبت به بعضی ها چنین عمل می‌کند اما فرصت و مهلتی که پیدا می‌کنند، تحت اختیار خداوند است.

اشتراک گذاری :
برچسب ها