video ۱۳۳ بازدید بهمن, ۱۳۹۸ روشنگری

مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و … در درون جامعه آمریکا می پردازد.

اشتراک گذاری :
برچسب ها