۱۸۶ بازدید تیر, ۱۳۹۸ تلنگر, روشنگری, قرآن و عترت

خویشاوندان و ارتباط با آن ها آن قدر در قرآن مهم است و در احادیث بر آن تاکید شده که قابل چشم پوشی و صرف نظر نیست اما خویشاوندان وقتی معنا پیدا می کند که در نسل قبل، خانواده وجود داشته باشد. پسر عموها و روابط پسرعمویی زمانی معنا پیدا می‌کند که دو پدر در نسلِ قبل در یک خانواده، برادر بوده باشند. دشمن خوب ریشه را شناخته و تیشه را برداشته. اگر دختری تربیت نشود، مادری نخواهد بود و اگر مادری نباشد، خانواده ای نخواهد بود و اگر خانواده ای نباشد، خاندان و خویشاوندان معنی ندارد و اگر خاندانی نباشد، جامعه نخواهد بود. روابطِ حرامِ دختر و پسر یعنی تیشه بر پایین ترین قسمتِ ریشه ی جامعه زدن.

اشتراک گذاری :
برچسب ها